Najczęściej zadawane pytania


 

Najczęściej zadawane pytania

1Ile czasu trwa wdrożenie systemu i jakiego zaangażowania wymaga ten proces?
Cały proces obejmujący analizę, warsztaty i wdrożenie trwa od 1 do 3 miesięcy. Zaangażowanie po stronie klienta staramy się ograniczać do niezbędnego minimum. Zależy ono od czynników takich jak: liczba tożsamości, liczba podłączanych systemów, zakresu automatyzacji działań. Całkowite zaangażowanie nie powinno jednak przekroczyć 20-30 dni pracy w całym procesie.
2Co jest potrzebne aby uruchomić PASK w organizacji?
Do uruchomienia systemu potrzebne jest ustalenie m.in. źródeł danych o tożsamościach, sposobu integracji z tymi źródłami, ról biznesowych i uprawnień w systemach objętych wdrożeniem, a także przygotowanie listy grup osób i przysługujących im uprawnień. Taki proces analityczny powinien odbyć się przed decyzją o wdrożeniu systemu i możemy w nim pomóc.
3Czy jest dostępna wersja demonstracyjna?
Umożliwiamy skorzystanie z miesięcznej licencji próbnej. Po miesiącu można zrezygnować lub zmienić typ posiadanej licencji na subskrypcję lub licencję bezterminową.
4Jaka jest architektura systemu PASK i jak wygląda jego instalacja?
Aplikacja opiera się na architekturze mikroserwisów i może być zainstalowana on-premise na maszynie wirtualnej, a także na klastrowej usłudze kontenerowej - kubernetes. Zapewniamy skrypty instalacyjne i dostęp do repozytorium paczek.
5Co to jest zasób?
Zasobem organizacji możemy określić system informatyczny, aplikację czy inne źródło danych. To także samochody, telefony, komputery i pozostałe urządzenia niezbędne do wykonywania pracy.
6Czym jest tożsamość w PASK?
Tożsamość w PASK jest zbiorem atrybutów i uprawnień określonego użytkownika.
7Iloma tożsamościami można zarządzać w PASK?
Z założenia system PASK jest przeznaczony do zarządzania liczbą tożsamości w przedziale od 1 do 10000. Z przeprowadzonych testów wynika jednak, że pracuje wydajnie nawet przy większej liczbie tożsamości.
8Czy posiadacie moduł SSO lub moduł autentykacji?
Posiadamy rozwiązania naszych partnerów. Możemy je wdrożyć razem z systemem PASK lub niezależnie.
9Jakie konektory wchodzą w skład PASK?
PASK posiada konektory do serwerów katalogowych opartych na LDAP, Microsoft Windows Active Directory. W ramach wdrożenia możemy przygotować konektor do dedykowanego systemu klienta.