Publikacje tematyczne

Blog

27 lipca, 2021

Zarządzanie tożsamością cyfrową – czy potrzebujesz systemu IdM/IAM w swojej organizacji?

Dzięki systemom IdM chronimy nie tylko poufne informacje naszej firmy, ale również dostęp do danych klientów, których obsługujemy. Odciążamy administratorów systemów informatycznych w zakresie powtarzalnych zadań związanych z administrowaniem dostępami i ograniczamy ryzyko wycieku danych oraz innych incydentów bezpieczeństwa, co ma istotne znaczenie wizerunkowe. Brak kontroli nad tymi obszarami często wiąże się również z karami finansowymi.
19 lipca, 2021

Oprogramowanie do zarządzania tożsamością cyfrową i dostępami przeznaczone nie tylko dla dużych organizacji

Zarządzanie tożsamością cyfrową i dostępami to obszerny temat, który w czasach pracy zdalnej nabiera szczególnego znaczenia.  Przedsiębiorstwa, oprócz oczywistych faktów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa poufnych informacji, […]
8 lipca, 2021

Słownik pojęć z dziedziny zarządzania tożsamością i dostępami

Wraz z rozwojem obszaru IdAM pojawia się wiele pojęć, sprawiających trudności osobom, które na co dzień nie zajmują się tym zagadnieniem, dlatego tworzymy słownik pojęć w całej domenie związanej z zarządzaniem, administrowaniem oraz kontrolą tożsamości cyfrowej i dostępów. Będziemy go sukcesywnie uzupełniać o nowe hasła.